vattenstämpel

Förord

Processgrupp Astma och KOL arbetar med att utveckla vården av patienter med Astma och KOL  i Kalmar län.

I "Vårdriktlinjer.se" beskrivs länsövergripande rutiner för diagnostik, behandling samt uppföljning såväl inom hälsoval/specialiserad öppenvård som slutenvård. 

Diagnostik samt uppföljning baseras på nationella rekommendationer samt styrdokument inom sjukvårdsregionen:

  1. De nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, SOS 2015 

Farmakologisk behandling följer Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer:   

  1. Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), 2015
  2. Läkemedelsbehandling vid astma, 2015


 

Senast uppdaterade

2017-08-16 08:38
2017-08-09 14:00
2017-08-09 13:18

Senast publicerade

2017-08-16 08:38
2017-08-09 13:57
2017-08-09 13:10

Senaste kommentarer