vattenstämpel

Astma Skriv ut

Prevention/Egenvård

  • Rökfritt miljö-tobaksavvänjning, allergisanering och förälder/patientutbildning gärna med hjälp av astmasjuksköterska.
  • Kontroll av exponering och följsamhet till ordination är viktigt att beakta 
  • För att uppnå målen måste patienten få kunskap om sin sjukdom och dess behandling, individuellt eller i grupp.