vattenstämpel

Astma Skriv ut

För att ge astmapatienten möjlighet till optimal behandling och en god astmakontroll så behövs strukturerade återbesök på astmamottagningen hos läkare och/eller astmasköterska.