vattenstämpel

KOL Skriv ut

KOL är en komplex sjukdom och kräver ett multidisciplinärt bemötande och tydliga uppföljningsrutiner utifrån patientens sjukdomsaktivitet med progredierande försämring av lungfunktionen och frekvensen exacerbationer.