vattenstämpel

Astma - J45, J46 Skriv ut

Astma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom med en variabel luftvägsobstruktion och en ökad känslighet i luftvägarna för olika stimuli. Patienter med astma har ofta en normal lungfunktion, utom vid försämringsepisoder. Luftvägsobstruktion i samband med ansträngning är vanligt.

Allergenexponering kan också ge en generellt ökad känslighet i luftvägarna, vilket gör att en patient med pollenallergi och astma ofta lättare reagerar även på ospecifika irritanter under en pollensäsong än under resten av året.

Virala luftvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till astmaförsämringar och denna ökade bronkiella hyperreaktivitet kvarstår ofta flera veckor efter utläkning av infektionen.