vattenstämpel

Till dig som just har fått veta att du har graviditetsdiabetes Skriv ut

Vad är graviditetsdiabetes?

Diabetes finns i flera olika former och diagnosen graviditetsdiabetes är inte det samma som att du har fått en kronisk sjukdom. För dig är detta tillstånd just nu ofarligt, men det kan få konsekvenser för ditt ofödda barn och eventuellt för dig i framtiden.

Diabetes är ett tillstånd av kroniskt högt blodsocker orsakat av bristande produktion av insulin eller av att insulinets förmåga att sänka blodsockret är nedsatt.

Att du har graviditetsdiabetes innebär att din insulinproduktion (från bukspottskörteln) inte riktigt räcker till och därmed får du för hög halt av socker i blodet. Graviditetsdiabetes försvinner nästan alltid i samband med förlossningen. Graviditetsdiabetes kan till viss del förklaras av ärftliga faktorer och har man diabetes i släkten har man en ökad risk att få graviditetsdiabetes liksom om man är överviktig, fysiskt inaktiv eller går upp mycket i vikt under graviditeten.


Vilka komplikationer finns det?

Risken för komplikationer för dig och ditt barn under graviditeten på grund av din graviditetsdiabetes är liten om du håller ditt blodsocker på en normal nivå.
Sockret i blodet passerar lätt över moderkakan till barnet och detta innebär att om ditt blodsocker är för högt får barnet en alltför rik "näringslösning" och kan växa för mycket i magen. Långvarigt förhöjt blodsocker kan leda till sämre lung- och leverutveckling hos barnet. Barnet kan också drabbas av lågt blodsocker direkt efter förlossningen. Vi kontrollerar därför barnets blodsocker på BB något eller några dygn efter förlossningen.


Vilka kontroller och vilken behandling behövs?

Vi kontrollerar noga blivande mammor med graviditetsdiabetes och detta minskar riskerna för komplikationer för mor och barn. Det är framför allt viktigt att kontrollera och eventuellt behandla din blodsockernivå. Denna mäts med ett enkelt blodprov, som du lär dig att ta själv. Dina blodsockervärden bör ligga mellan 4-5,5 fastande på morgonen, mindre än 5,5 före måltid och mindre än 7,2 efter måltid.
Behandlingen består i första hand av förändringar i kosten, daglig fysisk aktivitet samt rökstopp om du är rökare. Ät fler men mindre måltider och fördela dem jämt över dygnet. Maten ska vara fattig på snabba kolhydrater men rik på fibrer och grönsaker. Daglig motion i form av till exempel en rask promenad minskar insulinbehovet genom att insulinkänsligheten ökar.
De flesta uppnår normala blodsocker genom bra kost och daglig fysisk aktivitet, men ibland måste man behandla med insulin. Insulinbehandling är så gott som alltid tillfällig och kan oftast avslutas efter förlossningen.

Kan jag få diabetes i framtiden?

Att du fått graviditetsdiabetes innebär en ökad risk på upp till 50 % att få diabetes senare i livet. Denna risk är starkt kopplad till din kroppsvikt och dina motionsvanor. Om du är överviktig är det klokt att efter graviditeten gå ner i vikt och öka den fysiska aktiviteten om den varit liten. Du kan på så vis kraftigt fördröja eller helt förhindra insjuknandet i diabetes. Likaså har du en ökad risk att få graviditetsdiabetes vid en ev. kommande graviditet och det är därför lämpligt att kontrollera ett blodsockervärde fastande redan innan en ev. ny graviditet.
Vi kommer att erbjuda dig uppföljande kontroll efter din graviditet. I samband med efterkontrollen kontrolleras ett nytt blodsockervärde fastande. Om du så önskar skickar vi i samband med efterkontrollen en remiss till Diabetessjuksköterskan på din Vårdcentral/Hälsocentral för uppföljning av att du haft graviditetsdiabetes. Du blir kallad till Diabetessjuksköterskan för ett besök ungefär 6 månader efter förlossningen. Därefter är det lämpligt att varje år kontrollera ett blodsockervärde fastande.

 

 

Relaterad information

Patientinformation på 1177: