vattenstämpel

Orsaker, etiologi Skriv ut

Diabetes tillhör en heterogen grupp av endokrina sjukdomar där orsaker skiljer sig beroende av diabetestyp men oberoende av orsakena leder det till att blodsockerhalten stiger p g a absolut eller relativ brist på insulin i kroppen.