vattenstämpel

Sinustrombos Skriv ut

• Patienter med misstänkt sinustrombos (trombos i hjärnans venösa system) bör undersökas med cerebral MR-angiografi med venösa sekvenser och trombofiliutredning bör övervägas.

• Patienter med sinustrombos och känd tillfällig riskfaktor bör behandlas med antikoagulantia under 3-6 månader.

• Patienter med särskilt hög risk för ny sinustrombos bör få antikoagulationsbehandling under mer än 6 månader på samma sätt som högriskpatienter för annan venös tromboembolism.

• Vid livshotande ökat intrakraniellt tryck bör övervägas ödemminskande behandling och hemikraniektomi.


Sinustrombos är relativt ovanligt men det är viktigt att diagnostisera. Sinustrombos förekommer ofta efter förlossning, vid bruk av p-piller, vid dehydrering eller maligna sjukdomar. De vanligaste symtomen är huvudvärk, fokala sensorimotoriska bortfall och krampanfall, subakut encefalopati kan uppträda med sjunkande medvetande utan fokalneurologiska bortfall.

Vid misstanke om sinustrombos ska patienten undersökas med MR-angiografi med venös fas. Cerebral CT har låg sensitivitet. Spinalvätskeundersökning är vanligtvis inte indicerat, men kommer att visa ökad lumbalt tryck, förhöjd nivå av protein, röda och vita blodkroppar.

Det är vanligt att behandla med antikoagulantia under 3-6 månader för sinustrombos med känd tillfällig riskfaktor. Under  6-12 månader utan riskfaktor, eller med mild ärftlig trombofili.
Tillsvidarebehandling vid recidiverande sinustrombos eller när allvarlig trombofili identifierats.
Nyttan med trombolys av sinustrombos har inte klarlagts.

Effekten av åtgärder för att minska det intrakraniella trycket har inte undersökts i kontrollerade studier. Vid allvarlig sinustrombos med livshotande ökat intrakraniellt tryck kan hyperventilation, mannitol och kraniektomi vara aktuellt även om detta inte har studerats i kontrollerade studier.