vattenstämpel

Diabetes Skriv ut

I diabetesdelen av Vårdriktlinje.se finns ett kapitel som handlar om äldrediabetes.

Där finns bl a vårdprogrammet Äldre med diabetes. Vårdprogrammet vänder sig till dig som vårdar äldre diabetespatienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende. Syftet är att ge vägledning och stöd.

Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet att öka sin kompetens genom en kostnadsfri webbutbildning om äldre med diabetes.