vattenstämpel

Förvirring Skriv ut

  • Är till 90 % orsakat av somatisk sjuklighet.
  • Läkemedelsbiverkan är en vanlig orsak.
  • Är en vanlig orsak till fallolyckor.
  • Uppstår lättare hos individer med en nedsatt kognitiv reservkapacitet.