vattenstämpel

Palliativ vård i livets slutskede Skriv ut

Palliativ vård i livets slutskede ges under den sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet.

I den palliativa vården är det viktigt att man arbetar förebyggande.
Det innebär att vårdpersonalen ska försöka ligga steget före och förstå vad som är patientens vanligaste förekommande problem, situationer och symtom.

Allmän palliativ vård - palliativ vård som ges till patient vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård - palliativ vård som ges till patient med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.