vattenstämpel

Psykisk ohälsa Skriv ut

Depression och ångestsyndrom utgör en betydande del av den växande psykiska ohälsan i befolkningen. Bland äldre med psykisk sjukdom är det vanligt att ångestsjukdomar debuterar för första gången efter 65 års ålder.

Det är viktigt att äldre kan garanteras en god och jämlik vård när det gäller psykisk ohälsa.

Se även avsnitt Geriatrisk riskprofil och avsnitt Läkemedel