vattenstämpel

Ångest hos äldre Skriv ut

 

Till ångestsjukdomarna räknas generaliserad ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, fobier, tvångssyndrom och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Ångest är vanligt förekommande och ångestsjukdomar börjar oftast tidigt i livet. 

Om en äldre person insjuknar med ett nytt ångesttillstånd bör man i första hand tänka på depression och även kroppslig sjukdom. Ibland kan det vara svårt att skilja kroppsliga symptom som hjärtklappning, bröstsmärtor eller andfåddhet ifrån ångest. Även vissa läkemedel kan förstärka ångestupplevelsen.

För patientinformation - se Relaterad information:

Relaterad information