vattenstämpel

Depressiv sjukdom vid åldrandet Skriv ut

 

Ett depressivt tillstånd karakteriseras av nedstämdhet och glädjelöshet. Man känner sig trött och orkeslös, har ingen matlust och sover dåligt. Oro och ångest är vanligt förekommande. Till slut kan man uppleva en stark känsla av meningslöshet och värdelöshet. Man kan uppleva sig själv som en belastning för andra så att man kan få tankar på suicid.

Det kan vara svårt att upptäcka en depression hos äldre. Det är vanligt att äldre inte visar nedstämdhet lika uppenbart som yngre. Det är vanligare med agitation (en inre spänning, motorisk oro) men även med hämning (långsammare tal, fördröjda svar, nedsatt reaktionsförmåga). Irritabilitet är ett vanligt symptom vid depression hos äldre. 

Särskilt hos äldre med andra sjukdomar är det mycket viktigt att upptäcka en depression. Den är vanligt förekommande vid en rad olika kroppsliga sjukdomar och försämrar prognosen för dessa. Det är personer i närheten, anhöriga, vårdpersonal som kan iaktta förändringar i stämningsläget och beteenden och kan således bli den viktigaste källan för information till vården.

 

 För patientinformation - se Relaterad information