vattenstämpel

Psykotiska sjukdomar hos äldre Skriv ut

Psykotiska symptom förekommer vid en rad olika psykiatriska men även kroppsliga sjukdomar. De kan orsakas som biverkan av läkemedelsbehandling, försvagat hälsotillstånd vid till exempel infektion eller abstinens. Särskilt vanliga är de vid samtidig förekomst av demens.  

Psykotiska tillstånd kännetecknas av hallucinationer och vanföreställningar. Förankringen i verkligheten har gått förlorat, oftast är tillståndet förknippat med hög ångest i det akuta läget. Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar. Dit hör schizofreni där  insjuknandet sker vanligast före 40 års ålder och är en långvarig form av psykos. Det är viktigt att få en uppfattning om förloppet av psykotiska symptom för att kunna hitta rätt behandling.

Relaterad information