vattenstämpel

Suicidalitet hos äldre Skriv ut

Suicidrisken är förhöjd för äldre, särskilt för män. Riskfaktorer är bland annat ensamhet, relationsproblem, kroppslig sjukdom, ångest och alkoholmissbruk. Många har lättare att beskriver kroppsliga besvär och söker vården. Det viktigaste är då att man vågar fråga och lyssna. Fråga efter eventuella symptom på depression och ångest, känsla av meningslöshet eller uppgivenhet, suicidtankar eller -planer. 

All suicidprevention börjar med ett medmänskligt samtal.

Relaterad information