vattenstämpel

PREVENTION Skriv ut

Äldre ska erbjudas stöd som fokuserar på det friska hos varje individ. Utifrån individuella behov och förutsättningar ska varje individ erbjudas rehabilitering, ett rehabiliterande förhållningssätt och en gynnsam miljö för fysisk aktivitet som egenvård.

Detta för att bibehålla eller återvinna bästa möjliga funktionsnivå och bidra till ett aktivt liv.