vattenstämpel

Hälsosamtal Skriv ut

De patienter som faller ut i risk dvs har 3 eller mer poäng i Geriatrisk riskprofil erbjuds ett hälsosamtal hos distrikstsköterska/sjuksköterska på hälsocentralen.

Förutom genomgång av Hälsosamtalshäftet tas sittande och stående blodtryck, vikt och längd.

BMI (body mass index) räknas ut :

< 70 år BMI 20 = underviktig,

> 70 år BMI 22= underviktig

Utifrån vad som framkommer vid hälsosamtalet erbjuds olika åtgärder.

  • Tips att förebygga undernäring
  • Tips fysisk aktivitet- både styrketräning och balans
  • Vid behov av samordning av vård- och omsorg kan en fast vårdkontakt erbjudas exempelvis sjuksköterskan som gör hälsosamtalet eller läkare. 
  • Tips om dagverksamhet, föreningar m.m. beroende på utbud
  • Färdtjänst 
  • Kontakt med komunen för exempelvis trygghetslarm, matdistribution, hemtjänst m.m.
  • Vid större behov av samordning av vård och omsorg tar sjuksköterskan initiativ till Samordnad individuell plan (SIP)