vattenstämpel

Akutmottagning Skriv ut

 

När den äldre patienten med mer omfattande omvårdnadsbehov kommer till akutmottagningen omfattas hon/han av riktlinjen för ökat omvårdnadsbehov.

Inklusionskriterier:

 • Patient 65 år eller äldre   
 • Omfattande nedsättning i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom     
 • Kan behöva hjälp med förflyttningar, mat och dryck, hygein samt extra tillsyn

Exkusionskriterier:

 • Patient med misstänkt höftfraktur (följer höftfrakturkedjan)
 • Orange eller röd prioritet enligt RETTS som söker för organspecifik orsak som bröstsmärtor, svår andnöd eller svår buksmärta

De mest sjuka äldre handläggs enligt följande:

 • Triage
 • Antidecubitusmadrass/säng
 • Markera rutan "DMSÄ" i Cosmic/vårdkontakt
 • Använd checklistan "Ökat omvårdnadsbehov"
 • Kontrollera smärta och hudkostym
 • Kontrollera medsänd läkemedelslista
 • Kontrollera om patienten har dosrecept
 • Kontrollera medsänd "Aktuell situation"
 • Smärtlindring vb
 • Följ och notera i checklistan
 • Sätt på id.band
 • Ta klinikbundna inkomstprover
 • Regelbunden tillsyn
 • Kort dokumnetation i Cosmic när patienten lämnar akuten
 • Aktuell situation och läkemedelslista skickas med till avdelningen