vattenstämpel

Läkemedel Skriv ut

Kroppen förändras med åldern och reagerar annorlunda och ibland kraftfullare på många läkemedel. Njurfunktionen försämras, många receptorer blir känsligare och vissa signalsystem fungerar sämre. Detta gör att en hel del läkemedel behöver dosjusteras och att vissa läkemedel blir mindre lämpliga för många äldre och kan behöva bytas ut om behovet kvarstår. Ett läkemedel som fungerat bra vid en yngre ålder kan successivt eller relativt plöstligt fungera dåligt när man blir äldre.

Det är därför viktigt att utvärdera effekt och eventuella biverkningar med regelbundenhet  och särskilt vid försämring av patientens allmäntillstånd. Ett sätt att regelbundet göra denna genomgång är via läkemedelsgenomgångar.

Se hela patienten, ej enstaka symtom som var och en ska behandlas enligt fastställda riktlinjer.

På grund av den ökade känsligheten börja med låga doser och gå långsamt fram med eventuella dosökningar. Start low, go slow! 

Relaterad information

Rekommenderade läkemedel se speciellt avsnitten Demens, Äldre och läkemedel, Palliativ vård, Läkemedel för kommunala förråd i Kalmar län