vattenstämpel

Preventivt arbetssätt Skriv ut

Att satsa på ett mer hälsofrämjande och preventivt arbetssätt ökar förutsättningarna för ett hälsosamt åldrande och att möta en åldrande befolkning.

Tänk helhet i flera steg

  1. Ett preventivt arbetssätt - identifiera risker och analysera orsaker.
  2. Planera och genomföra preventiva åtgärder.
  3. Följa upp åtgärder och utvärdera resultatet.
  4. Förbättringsarbete utifrån insamlad registrerad data.

Viktigt att tydligt dokumentera riskbedömning, åtgärder och utvärdering så att nästa vårdgivare snabbt kan ta över.