vattenstämpel

Senior alert Skriv ut

Att arbeta med ett register innebär att man får stöd till att arbeta strukturerat och systematiserat samt att kunna synliggöra sina resultat och ha dem med sig i sitt förbättringsarbete.

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att arbeta preventivt med äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion/inkontinens. Det är fem områden som hänger ihop och berör både omsorg och hälso- och sjukvård.