vattenstämpel

Munhälsobedömning Skriv ut

Alltfler äldre har egna tänder, ofta kompletterade med kronor, broar, delproteser eller implantat.

Genom att systematiskt riskbedöma munhålan kan problem upptäckas tidigt även på patienter som inte har rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

ROAG är vårdpersonalens instrument för att skapa systematik och uppföljning i arbetet med munhälsa. 

Tandvårdens uppsökande verksamheten erbjuder en professionell bedömning av munhålan för att upptäcka tidiga tecken på munsjukdomar och tandvårdsbehov.

Kontakt: Beställarenheten för tandvård