vattenstämpel

Fall Skriv ut

De flesta fall sker i hem- och närmiljö. Det är därför viktigt att identifiera risker för att förebygga fall. Bedömningsinstrument för egenvård och checklista för genomgång av fallrisk i hem- och närmiljön kan vara en hjälp.

Praktiska råd om hur man tar sig upp från golvet vid ett eventuellt fall bör ges till riskpersoner. Sjukdomar och olika symtom är de vanligaste riskfaktorerna som man måste ta hänsyn till i det fallförebyggande arbetet.

Äldre personer kan minska risken för fall och frakturer genom fysisk träning med fokus på förbättrad balans. Träning, enskilt eller i grupp har vetenskapligt stöd för både minskad fallrisk och för minskat antal frakturer.