vattenstämpel

Förebyggande åtgärd Skriv ut

Förebygg fall - träna själv eller med hjälp av personal

I broschyrerna till höger, under relaterad information, finns tips på träning som kan bidra till att förebygga och minska fall. Foldrarna är riktade till träning för äldre. De kan användas av personal som stöd för att hjälpa patienten att träna eller av patienten själv.

Att göra

  • Bedöma risken för att en patient ska falla och vilka åtgärder som ska sättas in.
  • Läkemedelsgenomgång.
  • Se över hem- och omsorgsmiljön för att minska/säkra upp faktorer som kan orsaka fall.
  • Fysisk träning i det dagliga livet. Motionsprogram som förbättrar minst två av följande komponenter - styrka, balans, flexibilitet och uthållighet - är effektiva för att förebygga fall.

Generellt är gruppbaserad motion effektiv både för de som har och inte har förhöjd fallrisk.