vattenstämpel

Sväljproblematik med risk för undernäring Skriv ut

Ät- och sväljsvårigheter, dysfagi är vanligt förekommande och kan leda till näringsbrist, lunginflammation och försämrad livskvalitet.

 Nedan en liten film om sväljningens anatomi och fysiologi.