vattenstämpel

Urininkontinens Skriv ut

Utredning av inkontinens sker i första hand i primärvården. Det finns ett lokalt vårdprogram för kontinens i primärvården i Kalmar län som beskriver arbetsgången vid utredning.

Vid kvinnokliniken på Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar finns uroterapeut dit remiss kan skickas. Patienten har även möjlighet att kontakta kvinnokliniken utan remiss.