vattenstämpel

Våld mot äldre Skriv ut

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer.

Socialstyrelsen har gjort en webbutbildning som tar ca 45 minuter. Det går också att ladda ner text- och övningshäften.

Relaterad information