vattenstämpel

Demenssjukdom Skriv ut

Nu finns publika rapporter i SveDem.Varje hälsocentral och specialistmottagning har möjlighet att gå in i registret och se sina egna resultat. 

Nu finns det övergripande statistik i BPSD över antal registreringar/enhet och antal registreringar/kommun. personlig behörighet krävs för att ta del på inividnivå.

Relaterad information