vattenstämpel

EN STARK VÅRDKEDJA Skriv ut

För att stärka vårdkedjan för de mest sköra äldre är det patientens övergångar som är kritiska moment för felbedömningar, bristande kommunikation och otrygghet. Särskilt gäller detta vid patientens förflyttning från:

  • hemmet till sjukhus, korttidsboende eller särskilt boende
  • från kortidsboende till hemmet eller sjukhus
  • från sjukhus till hemmet, korttidsboende eller särskilt boende