vattenstämpel

Direktinläggning Skriv ut

Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i behov av slutenvård inom 24 timmar kan ske vid geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar enligt särskild rutin. Se relaterad information.

Inläggning av palliativa patienter (18 år eller äldre, mellersta Kalmar län) i livets slutskede kan ske på medicinkliniken avd 40 vid Oskarshamn sjukhus enligt särskild rutin. Se relaterad information.