vattenstämpel

Egenvård Skriv ut

Som egenvård räknas de uppgifter som legitimerad personal normalt bedömer att patienter eller närstående själva kan utföra efter enklare instruktion. Egenvård är inte hälso-och sjukvård. Den enskilde kan även ansöka om hjälp hos kommunen.

När det gäller läkemedelshantering är det egenvård om den enskilde själv kan ansvara för sina läkemedel och endast behöver praktisk hjälp exempelvis att öppna förpackningar eller ge ögondroppar. Vid kognitiv svikt är läkemedelshantering som utförs av personal en hälso- och sjukvårdsuppgift.

De Praktiska anvisningarna- Egenvård samt Egenvårdsintyget är reviderat och gäller från 1 mars 2017.