vattenstämpel

Fast vårdkontakt Skriv ut

En person med många kontakter i vården kan behöva hjälp med att samordna sin vård. Personen kan själv be att få en fast vårdkontakt. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att en fast vårdkontakt utses. Den fasta vårdkontakten kan vara en läkare eller sjuksköterska på hälsocentral eller specialistmottagning som patienten har förtroende för.

Om patienten bor i särskilt boende eller är inskriven i hemsjukvården är det oftast den ansvarig kommunsjuksköterska som är den fasta vårdkontakten. Syftet med fast vårdkontakt är att förbättra patientens ställning och öka dennes delaktighet och självbestämmande i kontakterna med hälso- och sjukvården.

För patienter med cancerdiagnos ska en kontaktsjuksköterska finnas.

Den fasta vårdkontakten ska vara lättillgänglig per telefon, hjälpa till att samordna patientens vård samt göra patientens planer kända för aktuellla vårdgivare.

Från 1 januari 2018 ska det vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finnas en fast vårdkontakt i landstingets öppenvård. Detta under förutsättning att patienten har behov av samordning mellan landstinget och kommunens hälso- och sjukvård.

Se även Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun