vattenstämpel

God man o framtidsfullmakt Skriv ut

En person kan få en god man eller förvaltare av olika anledningar. Oftast är personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv.

  • Bevaka rätt innebär att den enskildes intressen tillvaratas, exempelvis hjälp med ansökan om pension och bostadsbidrag.
  • Förvalta egendom innebär att den enskilde får hjälp med att sköta sin ekonomi. Den enskilde har fortfarande rätt att bestämma över sina tillgångar.
  • Sörja för person innebär att den gode mannen ska se till att socialtjänst, sjukvård m.m. gör vad de ska. Medverka till att den enskilda får en så god livskvalitet som möjligt.

Oftast ansöker överförmyndarnämnden i kommunen men även personen själv eller en nära anhörig kan ansöka. Tingsrätten fattar beslutet.

Om personen är för sjuk att själv kunna fatta beslutet behövs ett läkarintyg som beskriver personens hälsa.

Förvaltare innebär att  personen alltid eller i vissa fall måste ha förvaltarens samtycke att ingå avtal. Förvaltaren råder ensam om den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

Information finns på respektive kommuns hemsida

I ett tidigt skede av demenssjukdom kan personen ge fullmakt till någon/några i familjen eller annan betrodd person att sköta ekonomi eller andra angelägenheter. Det finns även möjlighet att skriva en framtidsfullmakt.

Mer information angående framtidsfullmakt finns bl a på demensförbundet http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/lag-o-ratt/framtidsfullmakt/