vattenstämpel

Närstående/anhöriga Skriv ut

Många närstående upplever att det är positivt att kunna hjälpa sin sin anhörig/närstående eller förälder. Inte minst make/maka vill efter en lång relation fortsätta att vara delaktiga och stöd för den sjuke.Det är frivilligt och ingen skyldighet att vårda en sjuk anhörig.

 

Relaterad information