vattenstämpel

Vård i hemmet Skriv ut

För att underlätta för den äldre att bo kvar i sitt hem kan hon/han få hjälp i hemmet och anhöriga få stöd.

Om den äldre på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta sig till hälsocentralen kan han/hon ha rätt till hemsjukvård. Kontakta patientens hälsocentral om behov av hemsjukvård finns.

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut/sjukgymnast. Kommunens sjuksköterska är tillgänglig dygnet runt.

Landstinget erbjuder hembesök av primärvårdens läkare och är ett stöd för kommunens personal när det gäller hälso- och sjukvård både i det egna hemmet och på särskilt boende.

Demenssjuksköterskan på hälsocentralen gör hembesök för utredning av ev demenssjukdom samt uppföljning och stöd vid demenssjukdom.

Personal från psykiatrin gör hembesök för stöd till personer med psykiska sjukdomar eller funktionshinder. De är också ett stöd för kommunens personal.

Relaterad information