vattenstämpel

Informationsöverföring Skriv ut

Patientdatalagen ger möjlighet till sammanhållen journalföring mellan vårdgivare. Patienten kan spärra för sammanhållen journalföring. Detta innebär att andra vårdgivare inte kan läsa patientens journaluppgifter.

För att ta del av andra vårdgivares journaler ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Användaren ska ha en aktuell vårdrelation till patienten
  • Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador inom hälso-och sjukvården
  • Patienten samtycker att vårdgivaren tar del av uppgifter som en annan vårdgivare gjort tillgängliga