vattenstämpel

In och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Skriv ut

Lagen om samverkan gäller från 1 januari 2018 och syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver.

 

Målgruppen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården samt som också kan ha behov av insatser från regionens öppenvård.

Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

 

 

.