vattenstämpel

SIP- Samordnad individuell plan Skriv ut

 

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av samordning av  insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Detta gäller vuxna som barn som har behov av insatser från både kommun och landsting. En SIP kan göras oavsett om den enskilde är inskriven i slutenvården eller är hemma.

Den samordnande individuella planen dokumenteras i Cosmic LINK när regionens medarbetare deltar. Se Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun

När regionens medarbetare inte deltar utan enbart kommun och andra aktörer så ska pappersblanketter användas se Praktiska anvisningar- Samordnad individuell plan.